Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam  cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:
1.    Mục đích và phạm vi thu thập
Khi truy cập Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam, bạn có thể đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, SĐT liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 
2.    Phạm vi sử dụng thông tin
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích:
- Xử lý đơn hàng: gọi điện, gửi email hoặc tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).
- Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam.
- Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm (nếu có)
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Thông tin trao thưởng theo chương trình khuyến mãi (nếu có).
- Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn.
- Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng.
3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình.
- Thông tin cá nhân của thành viên được Siêu Thị Võ Thuật Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.